Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei relatiu al programa d'intervenció per a famílies i menors adolescents en crisi en situació de risc de desprotecció dependents de l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 1. juny 2015
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2015  a les 14 hores.

 

LICITACIÓ REPRESA (Veure resolució de dia 1 de juliol de 2015)

En aplicació de l'article 17 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mentre estigui vacant la Gerència de l'IMAS, presidirà les meses de contractació la presidenta de l'IMAS Sra. Margalida Puigserver Servera o la persona en què delegui.