Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 28. maig 2015
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 12 de juny de 2015  a les 14 hores.

 

En aplicació de l'article 17 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mentre estigui vacant la Gerència de l'IMAS, presidirà les meses de contractació la presidenta de l'IMAS, Sra. Margalida Puigserver Servera, o la persona en què delegui.