Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta i façanes del pavelló C de la Llar dels Ancians que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 6. març 2015
Tipo Contratante: Obra
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 31 de març de 2015