Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció de la Sra. MCRP al centres residencial APROSCOM mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 3. març 2015
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Contracte de servei de personal de suport per a l'antenció de la Sra. MCRP en el centre residencial APROSCOM mitjançant procediment negociat sense publicitat

 

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.