Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de de menjador social i alimentació dels centres de la xarxa d’inserció social dependents de l'IMAS que inclou la contractació de dues persones perceptores de la renda mínima d'inserció

dimarts, 4. novembre 2014
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

- Atenció heu d'indicar al sobre número 1 una adreça de correu electrònic i ò un número de FAX i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractacio.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de novembre de 2014 a les 14 hores.