Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació relativa al subministrament de productes de neteja i tractament d’aigües per als centres residencials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 29. octubre 2014
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta

- Atenció heu d'indicar al sobre número 1 una adreça de correu electrònic i ò un número de FAX i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractacio.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 de desembre de 2014 a les 14 hores.

Tramitació de l´expedient