Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del lloguer d'un immoble destinat a centre residencial, de gestió pròpia, per a menors amb mesura de protecció de 13 a 17 anys, al terme municipal de Palma, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 20. octubre 2014
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de novembre de 2014  a les 14 hores.