Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte de gestió del servei públic relatiu al programa d’atenció a persones drogodependents en fase de deshabituació i reinserció en centres residencials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 25. juliol 2013
Tipo Contratante: Gestió de servei públic
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 d'agost de 2013 a les 14 hores.