Perfil contractant

Perfil contractant

Acolliment residencial d'acció educativa especial de cinc menors

dimarts, 7. maig 2013
Tipo Contratante: Gestió de servei públic
Estado de la tramitación: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic relatiu a l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP, ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat.