Perfil contractant

Perfil contractant

Acolliment residencial dels tres menors JAGP, ACA i AMP

dimarts, 10. juliol 2012
Tipo Contratante: Gestió de servei públic
Estado de la tramitación: Tancada

Contracte de gestió de servei públic d'acolliment residencial dels tres menors JAGP, ACA i AMP amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb AMADIBA, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Tramitació de l´expedient