Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de bugaderia del centre Ca l’Ardiaca

dilluns, 25. març 2013
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Tancada

Contractació del servei de bugaderia del centre d’acollida a persones sense sostre en risc d’exclusió social de Ca l’Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

  • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 d'abril de 2013 a les 14 hores.