Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de reprografia i fax

dijous, 15. novembre 2012
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Tancada

Contractació del servei de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert

  • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de novembre de 2012 a les 14 hores.