Perfil contractant

Perfil contractant

2019/102/CSER Contractació relativa al servei de coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres de reforma integral de la Residència i Centre de Dia Miquel Mir, en el terme municipal d'Inca, dependent de l'Institut Mallorquí de Socials

dimecres, 21. octubre 2020
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...