Perfil contractant

Perfil contractant

2019/70/COBR Contractació d'obres de substitució de l'enrajolat dels banys geriàtrics, demolició i execució d'un nou fals sòtil de la terrassa de la zona de la cafeteria i reparació dels cantells de forjat de la residència de persones majors de Felanitx

dijous, 6. febrer 2020
Tipo Contratante: Obra
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...