Perfil contractant

Perfil contractant

2019/34/CPRI Contracte privat d’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers/es del Servei d’Arquitectura de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dimarts, 5. novembre 2019
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...