Perfil contractant

Perfil contractant

2019/28/CSER Contractació relatiu al servei per a la implementació d'un sistema de gestió per processos a l'Area de Menors i Família, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 24. maig 2019
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...