Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor del subministrament de mobiliari per a la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del 2019

dimecres, 17. abril 2019
Tipo Contratante: Contracte menor

Data límit presentació ofertes: 14 h. del dia 7 de maig de 2019

Documents