Perfil contractant

Perfil contractant

2018/ESP/02 Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència de persones majors de Felanitx, gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimecres, 10. abril 2019

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...