Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor per al subministrament de roba interior per al centre de Ca l'Ardiaca

dilluns, 18. març 2019
Tipo Contratante: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 28 de març de 2019