Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta de 7 places

dimecres, 13. febrer 2019
Tipo Contratante: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 25 de febrer de 2019