Perfil contractant

Perfil contractant

2018/18/SER Manteniment i suport telemàtic de l'aplicació informàtica de gestió de nòmines EPSILON

divendres, 7. desembre 2018
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...