Perfil contractant

Perfil contractant

2018/15/SER Contracte del servei per al desenvolupament dels cursos d'ocupacions i programes formatius anuals per resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'IMAS

dimarts, 20. novembre 2018
Tipo Contratante: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...