Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i del servei de primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, procediment obert i tramitació ordinà

dijous, 8. març 2018
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'abril de 2018.

 

NOTA INFORMATIVA: En data 5 d'abril de 2018 es publica un nou document "Annex del personal que actualment presta el Servei d'UMES" una vegada corregits els errors, relatius a la data d'antiguitat de quatre dels treballadors, notificats per l'empresa que presta a hores d'ara aquest Servei.

CONVOCADA MESA CONTRACTACIÓ DIA 25 D'ABRIL DE 2018 A LES 13.30 H.VEURE  CONVOCATORIA

CONVOCADA MESA CONTRACTACIÓ DIA 15 DE MAIG DE 2018 A LES 12.00 H.VEURE  CONVOCATORIA