Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del subministrament de guants de nitril d'un sol ús per als centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per als anys 2018 i 2019

divendres, 2. març 2018
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de març de 2018.

 

ATENCIÓ: A la pàgina 8 dels Plecs de clàusules administratives particulars s'ha detectat una errada en el sentit que les fitxes tècniques dels guants s'han de presentar al sobre núm. 4, juntament amb les mostres, i no al sobre núm. 1. Al sobre núm. 1 únicament s'ha de presentar la documentació general.

Per aquest motiu, en data 06-03-2018, s'ha penjat un nou Plec de clàusules administratives particulars on s'inclou aquesta modificació de la pàgina 8.

Nota informativa: les empreses licitadores que varen presentar mostres de guants de nitril i que vulguin recuperar-les, les poden recollir a la seu de l'IMAS fins al 31 de juliol de 2018.