Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació de l'arrendament d'un immoble per a determinats serveis de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert.

dijous, 7. desembre 2017
Estado de la tramitación: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 22 de desembre de 2017