Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa «Sa Placeta», mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 6. octubre 2017
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 15 de novembre de 2017

Nota: Publicació de l´Annex del Personal que està actualment prestant el servei

Nota 2: Publicació de l´Estudi Econòmic

Suspensió de la tramitació de l'expedient: veure nota informativa

Aixecament de la suspensió de la tramitació de l'expedient: veure nota informativa