Perfil contractant

Perfil contractant

Servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx, contracte subjecte a la DA 5 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, contractes reservats..

dilluns, 19. juny 2017
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de juliol de 2017