Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor relatiu al servei d'acollida per a famílies amb fills/es a càrrec

dimecres, 26. abril 2017
Tipo Contratante: Contracte menor
Estado de la tramitación: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 11 de maig de 2017