Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació de les obres de reforma interior del pavelló C de la Llar dels Ancians que inclou la contractació de tres (3) persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 4. juliol 2016
Tipo Contratante: Obra
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de juliol de 2016 a les 14 hores.

La mesa de contractació constituïda per a l'obertura de la proposició econòmica i tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules presentades es reprendrà en sessió pública demà dia 10 d'agost a les 13 hores a la sala d'actes de l'IMAS.