Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei referent al programa d'inserció sociolaboral de suport de la xarxa d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afrers Socioals , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 19. novembre 2015
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia  09 de desembre de 2015  a les 14 hores