Persones amb Discapacitat

discapacitat

Reconeixement i registre dels cans d'assistència

Què és?

Obtenir el reconeixement del dret d'accés de les persones discapacitades usuàries de cans d'assistència a tots els llocs, locals, establiments, allotjaments, transports, espais públics o d'ús públic, espais privats d'ús col·lectiu i l'accés al món laboral que es determinen en els articles compresos entre el sis i el dotze de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, acompanyades de l'animal i en condicions d'igualtat amb la resta de la ciutadania i inscriure'ls en el Registre de Cans d'Assistència de Mallorca.

.