Atenció a la ciutadania

Atención a la ciudadanía

Què ofereix?

  • Donar resposta a les demandes d'informació, asessorament i orientació sobre temes relacionats amb serveis socials de l'IMAS (CAD*, Menors i Família, TAS*, EVIF*, prestacions ò RMI*)
  • Tramitar títols de família nombrosa
  • Registre general
  • Valisa de documentació cap a les oficines centrals

*CAD: Centres d'Atenció a les Drogodependències, *TAS: Treball amb Suport, *EVIF: Equip de Vellesa i Família, *RMI: Renda Mínima d'Inserció

Programa de famílies nombroses

Programa de famílies monoparentals

Es poden consultar les ajudes en els següents enllaços:

Horari d'atenció

de 9 a 14 h. a tots els centres

A tenir en compte:

  • Si es desitja concertar hora, l'IMAS incorpora el nou servei de cita prèvia, a la Seu de l'IMAS Palma
  • Centres comarcals de Manacor:
    • Al centre 1, es dóna Informació a temes de menors i família i a temes de drogodependències
    • Al centre 2, es dóna atenció a famílies nombroses, a treball amb suport, a vellesa i família (EVIF),  Informació, orientació i assessorament per a gent immigrant (OFIM) i servei de prestacions de la renda mínima