Gent gran

Foto persona major amb infant

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys i l'increment de l'esperança de vida han provocat un augment molt significatiu del pes social de les persones majors a la nostra societat.

Aquest augment ha vengut acompanyat d'una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l'edat, la salut i de la introducció d'un nou discurs: el de les persones grans actives.

Amb l'objectiu d'atendre aquesta diversitat i oferir una atenció integral a les persones majors de Mallorca, l’IMAS compta amb un ampli ventall de serveis, programes i recursos que van des de l’atenció a la dependència fins a la promoció de l’autonomia i de la participació de les persones majors, la defensa dels seus drets i la sensibilització social.

En aquest sentit, l’IMAS desenvolupa diferents programes per fomentar l’envelliment actiu  i prevenir el deteriorament cognitiu amb tallers d’habilitats socials i d’estimulació cognitiva arreu de Mallorca, a més de promoure les activitats a les llars socioculturals dins l’entorn comunitari.

Compta també amb servei d’atenció integral a domicili a la majoria de municipis de Mallorca perquè les persones majors amb dependència que ho desitgin rebin les cures i l’ajuda especialitzada que necessitin a casa seva i seguir envellint dins el seu propi entorn.

La institució insular disposa també de centres per a les persones majors dependents i/o que precisen protecció social a traves d’una xarxa de centres residencials i centres de dia de gestió pròpia i concertada.  En el cas de les residències pròpies, l’IMAS aposta per una atenció personalitzada perquè totes les persones majors que hi conviuen se sentin com a casa seva.