Fitxer PDF amb INFORMACIÓ ACTUALITZADA, [25.11.22]

(fer clic aquí)

La direcció insular de suport territorial porta a terme algunes de les competències que corresponen als consells insulars per la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, al seu art.37. Principalment:
   · Estudiar, planificar i programar les necessitats que s'han de cobrir.
   · Desenvolupar serveis especialitzats
   · Suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris i col.laborar-hi en la implantació de les prestacions bàsiques.
   · Concedir ajuts institucionals destinats a executar projectes
   · Organitzar la formació en l'àmbit dels serveis socials
   · Suport en la implantació del sistema informatiu dels serveis socials