Persones amb Discapacitat

discapacitat

Promoció de l'accessibilitat a l'illa de Mallorca

Què és?

L'accessibilitat és el grau en el qual totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques.

La Secció d’Accessibilitat fa feina per assegurar el compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i per fer efectiu el dret universal de les persones a viure i gaudir de l’entorn sense barreres i especialment de les persones amb mobilitat reduïda o amb alteracions o discapacitats que afecten la comunicació.

L’equip de la secció està format per un tècnic superior, un tècnic de grau mitjà i un enginyer tècnic, sota la supervisió i direcció del coordinador de l’Àrea de Persones amb Discapacitat de l'IMAS.

Què ofereix?

  • Assessorament i orientació en l’aplicació de la normativa sobre de l’accessibilitat a administracions, organismes, empreses i particulars (consultes per telèfon/correu electrònic/personalment  i visites in situ)
  • Cooperació amb els ajuntaments de Mallorca per fer el diagnòstic de l’accessibilitat i l’aplicació de la normativa de referència
  • Participació en campanyes d’informació i de sensibilització
  • Gestió dels premis d’accessibilitat universal
  • Coordinació de la Taula de Mallorca per a l’accessibilitat universal
  • Participació en el Consell Assessor per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

A qui s'adreça?

Particulars, tècnics, administracions, organismes i entitats, mitjançant consultes (per telèfon o correu electrònic) i comprovacions i assessorament in situ.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

Atenció

Telèfons: 971 763 325 (ext. 1094, 1289, 1296) / 646 514 006
Fax: 971 498 793

.