Gerència i gestió

gerència

Treballa a l'IMAS

Què és?

El departament de Recursos Humans gestiona, entre d'altres, els processos de selecció de personal per a treballar a l'IMAS. En aquesta pàgina us informarem de les darreres novetats al respecte.

Què ofereix?

Oferta pública d'ocupació:

Llistes baremades dels borsins vigents de l'IMAS:

 

Borsins en procés:

 

  • Borsa de metge-ssa: Publicació de les llistes provisionals baremades. El termini de presentació de reclamacions és del 19 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos). Nou.
  • Borsa d'auxiliar d'administració general: Publicació de la llista provisional baremada de le persones admeses per formar part d'una borsa d'auxiliars d'administració general. El termini de reclamacions és del 28 de novembre al 12 de desembre de 2018 (ambdós inclosos). Nou.
  • Borsa d'ordenança: Llistes definitives de personas admeses i excloses. El termini de presentació de recursos és del 20 de novembre al 19 de desembre (ambdós inclosos).

             - Modificació de la llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 123/2018, de 6 d'octubre). El termini de presentació de recursos és del 7 d'octubre al 6 de novembre de 2018.

             - Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 117/2018, de 22 de setembre). El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

             - Tercera modificació llistes definitives de persones admeses i excloses. El termini de presentació de recursos és del 21 de setembre al 20 d'octubre de 2018.

             - Segona modificació llistes definitives de persones admeses i excloses. El termini de presentació de recursos és del 2 de juny a l'1  de juliol de 2018.     

             - Modificació llistes definitives de persones admeses i excloses. El termini de presentació de recursos és del 8 de maig al 7 de juny de 2018.

                            

Borsins tancats:

 

  • Borsí d'ATS/DUI: Llista definitiva amb l'orde de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 8/2016, de 16 de gener).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa d'auxiliar educatiu: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 60/2018, de 15 de maig).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa de zeladors: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 64/2018, de 24 de maig).

 

.