Personas con Discapacidad

discapacidad

Ayudas económicas respiro familiar año 2013

¿Qué es?

Ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport al respir familiar de persones amb discapacitat intel·lectual per a l’any 2013

¿Qué ofrece?

El suport al respir familiar és un recurs destinat a la prestació d'atenció temporal i per un període limitat a persones amb discapacitat, amb la finalitat de permetre als seus cuidadors espais de temps lliure, descans o conciliació de la vida laboral i/o familiar en serveis específics de l'entitat entre una hora i quinze dies, llevat d'excepcions d'estades més prolongades, que determinarà l’equip tècnic de cada entitat que presti l'activitat mitjançant un estudi i valoració. En cap cas poden superar els trenta dies a l’any per una mateixa família i persona amb discapacitat, en un o més períodes.
Aquesta activitat es destina a famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i prioritza especialment les situacions de fills envellits o amb pluridiscapacitat i amb necessitats de suport generalitzat, pares envellits o dependents, trastorns de salut mental o situacions d'emergència (malaltia, hospitalització o necessitat de fer un viatge), així com totes aquelles demandes d'estades programades en el temps.
 

¿A quién se dirige?

Podran sol·licitar una ajuda en el marc d'aquesta convocatòria les entitats i les associacions de persones amb discapacitat que al llarg de l'any 2013 hagin dut a terme activitats de suport al respir familiar.

.