Menors i Família

menors

Famílies niu amb família externa

Què és?

A Mallorca hi ha nins i nines a centres que necessiten una família. Són infants que no poden estar amb els seus pares, i que per la seva edat i les seves circumstàncies, no tenen una família.

La teva família podria ser la seva.

És un programa d'acollida familiar alternatiu o complementari, amb caràcter indefinit a nins/adolescents en situació de desemparament, no susceptibles d'adopció.

La finalitat del programa famílies niu és oferir una llar familiar a un menor de manera permanent que ha estat separat dels seus pares i es considera que no pot tornar amb ells, ni en cap familiar.

 • La mesura jurídica és un acolliment familiar permanent amb família aliena
 • Temporalitat de l’acolliment familiar és fins la majoria d’edat
 • Dirigit especialment a infants majors de 6 anys
 • Els menors tenen visites regulades amb els pares o altres familiars
 • L’acolliment finalitza a la majoria d’edat del menor

Què ofereix?

 • Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'acolliment familiar temporal
 • Acollida familiar temporal

A qui s'adreça?

Per ser família niu és necessari:

 • Ser major d’edat
 • Tenir bon estat de salut
 • Sentir la motivació d’obrir el cor i ca teva als infants necessitats de protecció
 • Passar pel procés de valoració i formació del programa de famílies niu
 • Acceptar les característiques del programa.

Què cal aportar?

 • Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat mèdic oficial
 • Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
 • IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud a la Secció d'Acolliments Familiars de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 900 100 444
Fax: 971 761 231

.