Inclusió Social

inclusió social

Suport tècnic, assessorament específic i orientació individual/grupal als professionals dels serveis socials dels municipis de Mallorca

Què és?

És la cooperació, l'assistència tècnica i l'assessorament als professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les mancomunitats de Mallorca, a l'hora de desenvolupar les competències atribuïdes  en matèria de serveis socials a les corporacions locals, especialment les prestacions socials bàsiques.

Què ofereix?

  • Sessions individuals i grupals en el propi municipi per a atendre demandes sobre treballs monogràfics, com l'anàlisi de les necessitats del territori
  • Estudi i disseny de nous projectes
  • Redacció de reglaments de SS
  • Assessorament als professionals responsables de la gestió de programes, centres i serveis (centres de dia, residències, projectes municipals, etc...)

A qui s'adreça?

  • A tots els professionals que treballen vinculats als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca, especialment als municipis menors de vint mil habitants.
  • La SSTM treballa de forma més intensa (individualment) amb cada professional, dels 47 municipis menors de vint mil habitants. La tasca va dirigida als diferents professionals dels serveis socials (treballador/es socials, educadors, psicòlegs, etc.).

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud o la demanda dels professionals dels serveis socials municipals, als tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l’IMAS.

Lloc d'atenció

  • Per norma general en el propi municipi
  • En determinats casos a la Seu de l’IMAS

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telèfons: 971 297 016 / 971 763 325
Fax: 971 761 029

.