Inclusió Social

inclusió social

Renda mínima d'inserció

Què és?

La renda mínima d'inserció (RMI) és un instrument per a aconseguir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió. S’articula a través de dos eixos complementaris:

  1. Prestació econòmica de l'RMI. Destinada a garantir uns ingressos mínims a les famílies que ho necessiten. Té caràcter subsidiari respecte a les prestacions econòmiques que tenen un import major i es complementa amb les prestacions finalistes de serveis socials que poden correspondre al titular o a qualsevol dels membres del seu nucli o unitat familiar.
  1. Prestacions tècniques de l'RMI. Els perceptors que poden fer un procés d’inserció laboral poden participar en sessions d’orientació i capacitació per a la inserció laboral i/o en sessions grupals per al suport a la recerca de feina, dut a terme per l’equip tècnic de la secció de prestacions. L'RMI compta amb uns programes d’inserció sociolaboral per assegurar oportunitats d’inclusió sociolaboral per a les persones destinatàries de l'RMI:
    • Programa d’inserció laboral de l'RMI (amb el confinançament del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB–Goven balear)
    • Programes formatius de l'RMI (a través de la contractació d’empreses o entitats)

A qui s'adreça?

A persones majors de 25 anys i a les seves famílies o a persones menors de 25, si tenen càrregues familiars i compleixen els requisits que es preveuen en decret que regula l'RMI.

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials comunitaris bàsics de Mallorca i d'entitats col·laboradores, a partir de la sol·licitud del Pla d’Inserció Social de l'RMI.

Lloc d'atenció

  • Seu de l’IMAS
  • A través de les Seus de les entitats gestores conveniades

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

.