Inclusió Social

inclusió social

Programes formatius de l'RMI

Què és?

És un programa de millora de les condicions d’accés al mercat de treball i d'afavoriment de la inclusió de les persones destinatàries de l' RMI, prioritàriament el perceptor de la prestació econòmica

El contingut dels programes formatius es desenvolupa a partir de quatre àrees que es fonamenten en l'adquisició de competències:

  • Habilitats socials i laborals
  • Activitats formatives específiques
  • Pràctiques en empreses
  • Actuacions innovadores i complementàries per a la inserció laboral

A qui s'adreça?

El perfil de la persona usuària d'aquest programa és el destinatari de la prestació econòmica de l'RMI;  prioritza al perceptor de la prestació econòmica de baixa ocupabilitat i el de baixa qualificació, que té dificultats per a accedir al mercat de treball normalitzat.

Com accedir-hi?

A partir de la sol·licitud del pla d’inserció social de l'RMI (a través dels serveis socials comunitaris bàsics) i d’acord amb la valoració de l’equip tècnic de l'RMI de la secció de prestacions de l’IMAS.

Lloc d'atenció

Atenció

Teléfon: 971 763 325 - ext. 1156

.