Persones amb Discapacitat

discapacitat

Convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual per al 2016

Què és?

Convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual per al 2016

Lloc d'atenció

Secció d’iniciatives sociolaborals de l'Àrea de Persones amb Discapacitat.

.