Persones amb Discapacitat

discapacitat

Valoració, avaluació i seguiment de persones amb discapacitat

Què és?

Xarxa pública concertada d'atenció a persones amb discapacitat.

L'IMAS per l'any 2013, compta amb un total de 1.615 places concertades amb diverses entitats privades sense afany de lucre encarregades de l'atenció integral de persones amb discapacitat en les modalitats de:

 • Serveis diürns:
  • Servei ocupacional
  • Centre de dia
 • Serveis residencials:
  • Residència
  • Habitatge tutelat

Què ofereix?

 • Atenció, informació i orientació a les persones amb discapacitat i les seves famílies
 • Valorar la demanda realitzada per accedir a un del recursos de la xarxa pública concertada d'atenció a les persones amb discapacitat d'acord amb el perfil i les necesssitats de la persona sol·licitant

Aquesta secció està formada pels professionals següents:

 • Cap de secció
 • Responsable de valoració
 • Equip de valoració:1 psicòleg/òlega, 1 pedagog/òga ,2 treballadors/ores socials i 1psiquiatre/a a temps parcial
 • Personal de gestió econòmica: 1 auxiliar de gestió econòmica i 1 auxiliar administratiu/iva
 • Personal administratiu: 2 auxiliars administratius/ives

A qui s'adreça?

Persones d'entre 16 i 65 anys que presentin les discapacitats següents:

 • Discapacitat intel·lectual associada o no a altres malaties psíquiques i/o físiques
 • Discapacitat física amb mobilitat reduïda
 • Paràlisi cerebral
 • Trastorn de l'espectre autiste
 • VIH

Com accedir-hi?

Secció de valoració, orientació i seguiment d'ingressos a centres de persones amb discapacitat de l'Àrea de Serveis Socials

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Atenció

.