Inclusió Social

inclusió social

Cooperació internacional

Què és?

El programa té per finalitat desenvolupar, en el marc de la promoció dels drets humans, projectes de cooperació adreçats a millorar les condicions de vida dels habitants dels països i zones més desfavorides del món, a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

L'IMAS, mitjançant l'aportació del 0,7 % del seu pressupost anual a l'entitat esmentada, promou el desenvolupament de projectes de sensibilització, projectes de cooperació per al desenvolupament i el codesenvolupament, i projectes d'emergència per causes de catàstrofes naturals, guerres i altres.

A qui s'adreça?

  • Associacions d'immigrants i ONG que treballin en l'àmbit de la immigració
  • Població general

Com accedir-hi?

A través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

.