Inclusió Social

inclusió social

Ca l’Ardiaca

Què és?

Centre d’allotjament temporal i centre de dia per a persones sense sostre.

És un programa de baixa exigència que es desplega al centre Ca l’Ardiaca i que forma part de la Xarxa d'Inserció Social.

Té dues finalitats:

  • Atendre les necessitats bàsiques de les persones en situació d'exclusió social sense sostre, derivada de qualsevol problemàtica social relacionada o no amb les addiccions, per millorar-ne la qualitat de vida
  • Iniciar un procés personalitzat d'inserció social que prevegi de forma prioritària les potencialitats i capacitats de cada usuari

Què ofereix?

Ca l’Ardiaca disposa de 100 places d'allotjament temporal i ofereix els serveis següents:

  • Allotjament temporal
  • Higiene i alimentació
  • Atenció psicosocial

Consta d’un servei d’acolliment (alberg) i un centre de dia per atendre a qualsevol persona en situació d’exclusió social.

A qui s'adreça?

Persones en situació d'exclusió social sense sostre, derivada de qualsevol problemàtica social relacionada o no amb les addiccions.

Com accedir-hi?

  • Per demanda directa al centre
  • A través de l’equip de valoració i derivació de la Xarxa d’Inserció Social de l’MAS

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 029

.