Inclusió Social

inclusió social

Sa Placeta

Què és?

Es tracta d'un programa de baixa i mitjana exigència que es desenvolupa en el centre Sa Placeta, que forma part de la Xarxa d’Inserció Social.

Aquest programa té dues finalitats:

  • Atendre les necessitats bàsiques de les persones en situació d'exclusió social sense sostre, toxicòmanes i/o amb politoxicomania activa. Se'ls ofereixen processos de deshabituació per millorar la qualitat de vida
  • Iniciar un procés personalitzat d'inserció social que prevegi de forma prioritària les potencialitats i capacitats de cada usuari

Què ofereix?

Sa Placeta disposa de 60 places d'allotjament temporal i consta d'un centre de dia.

Ofereix els serveis següents:

  • Allotjament temporal
  • Higiene
  • Alimentació
  • Atenció psicosocial

A qui s'adreça?

Persones en situació d'exclusió social sense sostre, toxicòmanes i/o amb politoxicomania activa.

Com accedir-hi?

A través de l’equip de valoració i derivació de la Xarxa d’Inserció Social de l’MAS.

Lloc d'atenció

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 029

.