Inclusió Social

inclusió social

Equip de valoració i derivació de la xarxa d’inserció social

Què és?

És la porta d'entrada a la xarxa d’inserció social de les persones en situació o risc d'exclusió social.

Què ofereix?

L’equip de valoració i derivació:

  • Fa el diagnòstic i valora el recurs més idoni per a cada persona que sol·licita plaça, deriva el cas i fa el seguiment del pla individual d'intervenció (PII)
  • Avalua directament i indirectament totes les places, i la qualitat de l'atenció dels serveis que integren la xarxa d’inserció social, tant propis com concertats

A qui s'adreça?

Persones en situació o risc d'exclusió social, majors d'edat, sense sostre.

Com accedir-hi?

Secció d'Inserció Social i Immigració: equip de valoració i derivació de la xarxa d’inserció social.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 029

.