Persones amb Discapacitat

discapacitat

Ajudes a entitats per a la funció tutelar de persones amb discapacitat intel·lectual, any 2015

Què és?

Convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que desenvolupen activitats de suport a la funció tutelar de persones amb discapacitat intel·lectual per a l’any 2015.

.