Inclusió Social

inclusió social

Atenció i tractament residencial o comunitaris

Què és?

Són programes per complementar i diversificar l'oferta d’intervencions dins l’atenció i el tractament de les drogodependències.

Aquests programes, subvencionats per l’IMAS, es desenvolupen a través de centres i serveis que l’IMAS té concertats, mitjançant contractació externa de serveis, amb entitats sense ànim de lucre i de reconeguda experiència en el sector.

Què ofereix?

 • Projecte Home. Comunitat terapèutica Casa Oberta
  • Casa Oberta és una comunitat terapèutica per a drogodependents (actualment 24 places concertades), i,  per tant, és un programa de tractament de deshabituació residencial que complementa els programes de deshabituació ambulatòria dels CAD. Aquesta comunitat terapéutica accepta persones en tractament amb metadona i/o altres psicofàrmacs. El seu objectiu és aconseguir l'allunyament de les drogues i la rehabilitació social.
 • Altres programes complementaris
  • Conjunt de programes i projectes que desenvolupen entitats privades sense ànim de lucre i que, mitjançant conveni o convocatòria anual de subvencions de l’IMAS, complementen la xarxa d'atenció a les addiccions.

A qui s'adreça?

Persones amb abús/dependència de l’alcohol i altres drogues de Mallorca.

Què cal aportar?

Informe de derivació dels professionals dels CAD.

Com accedir-hi?

Mitjançant derivació dels professionals dels CAD.

Lloc d'atenció

 • CT Casa Oberta
  • Adreça: C/ del Canonge Barceló, 10
  • Població: 07350  Binissalem
  • Telèfon: 971 512 274
 • CT Son Ribes
  • Adreça: C/ Camí de La Real, 25
  • Població: 07010  Palma de Mallorca
  • Telèfon: 971 768 461

Horari d'atenció

Les 24 hores

.