Persones amb Discapacitat

discapacitat

Itinerari integral d'inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat - ERGON

Què és?

És un programa global d'inserció sociolaboral, la finalitat del qual és promoure i facilitar que les persones amb discapacitat psíquica, física i/o sensorial i les persones amb pluridiscapacitat, millorin la seva qualitat de vida, optant, amb les màximes competències, a la plena normalització mitjançant l’accés a un treball del mercat laboral obert.

Què ofereix?

  • Servei d'orientació laboral específic
  • Cursos per a la formació i millora professional
  • Accés a l’empresa ordinària mitjançant l’aplicació de la metodologia de ‘treball amb Suport’ (amb la prestació del suport sociocomunitari i la recerca de suports naturals)

A qui s'adreça?

Persones amb discapacitat psíquica, física, sensorial o amb pluridiscapacitat.

Com accedir-hi?

Secció d’iniciatives sociolaborals de l'Àrea de Persones amb Discapacitat.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 498 793

.